Історія реклами: ХХ століття

49
com_content.article
(3 votes, average 3.00 out of 5)
Історія реклами: ХХ століття3.00 out of 50 based on 3 voters.


Найбільшого розвитку реклама досягла у ХХ столітті. Рекламний бізнес став джерелом високих прибутків, дав тисячам людей робочі місця та посів місце окремого виду мистецтва. Також реклама є засобом впливу на людей, виступає одним із чинників формування людської свідомості. Важливим елементом в процесі створення реклами є те, що вона перш за все намагається зрозуміти потреби споживача і саме до них пристосовує продукт, що перш за все задовольнити потреби споживача.


У ХХ столітті через високий попит на рекламу утворились найрізноманітніші її види:  рекламу в масштабі країни, місцеву, споживацьку, промислову, рекламу послуг (побутових, юридичних, банківських тощо), зрівняльну, спільну (торгово-промислову), пропагандистсь­ку, зустрічну тощо. Така спеціалізація дає змогу кожному знайти своє джерело інформації, скоротити час на його пошуки. Тим самим підвищується ефективність використання часу споживача, адже «час — це гроші».

Для того щоб більше зрозуміти споживача та максимально пристосуватись до його вимог, у ХХ столітті була створена нова галузь діяльності – рекламне дослідження ринку.

Деякі дослідні компанії в економічно розвинутих країнах спеці­алізуються на аналізі ефективності реклами, її впливу на відповідну аудиторію і надають замовникам інформацію, необхідну для успіш­ного проведення рекламних кампаній. Інші займаються аналізом те­ле-, радіо-, друкованої реклами й визначенням цільових груп читачів (глядачів, слухачів). Виконуються також послуги з планування ви­користання засобів масової інформації, аналізу тиражів газет, жур­налів, галузевих і комерційних засобів масової інформації.

Саме вимоги інформації й реклами привели у XX ст. до значних змін у засобах масової інформації.

У 1922 році по радіо прозвучало перше радіо-оголошення. Це був початок нової сторінки в історії реклами. З появою телебачення у 40-их рр.. відставило радіо на другий план, але у післявоєнні часи радіо повернулось на свої позиції, які тримає до сьогодні. Саме після ІІ Світової Війни на радіо почали транслювати радіо шоу, програми новин зі скритою формою реклами, музичні програми «хард-рок» з рекламою для молоді і лю­дей середнього віку, спеціалізація радіостанцій на обслуговуванні конкретних груп населення.

У 1948 році відбувся запуск першого рекламного ролика на телебаченні. Цей вид реклами є найпопулярнішим сьогодні, найвище оплачу вальним, адже саме за рахунок телевізійної реклами існують телеканали.

Рекламна індустрія стала частиною культури суспільства. Вона почала впливати на свідомість людей, тим самим ввійшла у всі сфери людського життя, адже абсолютно все чим користуються люди сьогодні поширюється через рекламу.

Реклама має дуже сильний вплив на погляди людей та на формування їх світогляду та цінностей. Реклама може мати як позитивний так і негативний вплив. Саме з цієї причини було створено міжнародну правову базу рекламної діяльності, яка забезпечує благопристойність, чесність та правдивість реклами. Міжнародний кодекс рек­ламної практики зобов'язує робити рекламу з почуттям відповідаль­ності перед суспільством на принципах добросовісної конкуренції, що властива комерції цивілізованих країн, а також не підривати громадської довіри до реклами. 

Powered by Web Agency

Додайте нас в скайп:

Skype name: semoart.com

 

Quantcast
Рейтинг@Mail.ru